Tickets

Je kunt geen ticket meer kopen

Vrijdag

21 juni 2019

€250
Zaterdag

22 juni 2019

€175
Vrijdag + zaterdag

Combiticket

€375

Met een combiticket bespaar je €50,-.

Houd voor de laatste updates de website of onze Facebook pagina in de gaten. ​

Bij dit evenement worden video opnames gemaakt. Wanneer je aan dit evenement deelneemt, geef je de organisatie toestemming om beelden (foto en video) waar je op staat te gebruiken voor communicatiedoeleinden.

De Stichting ATN verleend geen restitutie voor dit congres.

© 2020 Stichting ATN  -  Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (incl. alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Stichting ATN of zijn gelicentieerd aan Stichting ATN. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Stichting ATN.