Program Saturday June 22

The program is subject to change

 

From 9:00 am you are welcome to register and enjoy a cup of coffee or tea. 

 

9:30  Opening of the day

With enough participants from abroad, an alternative program will be offered in English

 

9:45-10:45 Lecture by Aranka Reeuwijk about the characteristics that belong to alone born twins

(in Dutch) 

 

10:45 our Pause 

 

11:00-12:00  Lecture Hannah Cuppen about relations and fear of commitment

(in Dutch) 

 

12:00 our Meditation/Music

 

12:15  our Lunch

 

After lunch, there is a choice of various workshops to work from different angles with your twin loss. Some of them are accessible for non-Dutch people.

Workshops can be found here.

 

13:15 our Workshop round 1

14:45 our Pause

15:15 our Workshop round 2

16:45 our Rounding off the day 

 

 

© 2018 Stichting ATN  -  Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (incl. alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Stichting ATN of zijn gelicentieerd aan Stichting ATN. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Stichting ATN.