When one plus one, stays one

Alone born twins

in the light 

Ten percent of all people start in the womb as a twin, but are born alone.

                                          A large proportion of them experience adverse consequences in their lives.

Stichting Alleenborn Tweelingen Nederland (ATN Foundation) aims to increase the awareness of the phenomenon of alone born twins.

The foundation is there for you, the alone born twins. But the foundation is also there for parents, therapists, teachers, care providers and other professionals in both the regular and alternative sectors. We want to develop more awareness through literature, research, articles and acquired knowledge.

To increase the awareness of alone born twins, we also organize lectures, 'around the table sessions', conferences and workshops.

About the foundation

Do you want to know more about the foundations, the boardmembers or plans?

Congres

In 2019 we organize the first conference about and for alone born twins.

Do we see you there?

Alone born twin

Do you want to know more about the definition and meaning of alone born twins?

Contact

Do you have a question or do you want more information?
Contact us now.

© 2020 Stichting ATN  -  Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (incl. alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Stichting ATN of zijn gelicentieerd aan Stichting ATN. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Stichting ATN.