Donate

As a foundation, we are for the most part dependent on donations. Are you content with our foundation? Your gifts, large or small are very welcome!

​IBAN: NL73 TRIO 033 88 22 828 tnv Alleengeboren Tweelingen 

BIC: TRIONL2U

 

Our foundation has an ANBI status. Your gifts can, therefore, be deductible! More information about the ANBI can be found here.

© 2020 Stichting ATN  -  Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (incl. alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Stichting ATN of zijn gelicentieerd aan Stichting ATN. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Stichting ATN.