Would you like to know something? Please contact us!

Stichting ATN

Mail adress:

Ida Gerhardtsingel 2

7207 CN  Zutphen

The Netherlands

info@stichtingatn.nl

Our Dutch Facebookpage and group:

  • Facebook - Grey Circle
  • Facebook - Black Circle

© 2020 Stichting ATN  -  Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (incl. alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Stichting ATN of zijn gelicentieerd aan Stichting ATN. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Stichting ATN.