Programma 6 november

Programma onder voorbehoud. Wijzigingen zijn nog mogelijk.

Vanaf 9:00 uur ontvangst en inschrijving


9:30-9:45 uur Opening 

 

9:45-10:45 uur 

10:45 pauze

11:00-12:00 uur 

 

12:00 uur Pauze​​

 

12:15-13:15 uur 

 

13:15 Lunch

 

14:15-15:15 uur 

 

15:15 Pauze

 

15:30 uur 

 

16:30 uur Afsluiting van de dag en vragenronde

© 2020 Stichting ATN  -  Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (incl. alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Stichting ATN of zijn gelicentieerd aan Stichting ATN. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Stichting ATN.