Vrijdag 21 juni

Programma onder voorbehoud. Wijzigingen zijn nog mogelijk. English version

Vanaf 9:00 uur ontvangst en inschrijving


9:30-9:45 uur Opening 

 

9:45-10:45 uur Prenatale trauma en problematiek in het algemeen 

Een lezing van Anna Verwaal. Het is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat cellulair geheugen van de conceptie, zwangerschap en geboorte een diepe imprint vormt en grote invloed heeft op alle relaties in ons leven. Niet alleen de relatie met familieleden en vrienden maar ook onze gezondheid, ons werken en dagelijks leven wordt door deze vroege verbale, emotionele en somatische imprint bepaald.​​

10:45 pauze

11:00-12:00 uur Inleiding in de wereld van de alleengeboren tweeling: "(H)erken een AT".

Aranka Reeuwijk zal u in een klein uur meenemen door de wereld van het fenomeen alleengeboren tweeling. Hoe vaak gebeurt het dat iemand zijn tweelinghelft verliest in de baarmoeder? Wat zijn de effecten hiervan op iemands leven? En hoe kun je het herkennen bij een cliënt? Aranka zal naast deze informatie ook haar eigen onderzoeksresultaten delen vanuit onderzoek dat zij de afgelopen vijf jaar heeft gedaan.  

 

12:00 uur Pauze​​

 

12:15-13:15 uur Twindividual Healing Path for womb twin survivors

Monica Hudson zal het 11 stappen 'Twindividual Healing Path' presenteren dat ze samen met Althea Hayton heeft ontwikkeld. Dit zal ze doen aan de hand van echte case-studies die de effectiviteit ervan aantonen. Het doel van dit pad voor de AT is vrede te sluiten met het prenatale trauma, in dit geval het twee- of meerling verlies, zodat ze hun recht op het eigen leven terug kunnen krijgen. Monica reikt u handvatten aan voor het begeleiden van het doorleven, ongedaan maken en overwinnen van de prenatale afdrukken bij deze doelgroep die bewuste en onbewuste 'reacties' creëren. Deze reacties resulteren vrijwel altijd in ongewenste symptomen en gedragingen waardoor ze het leven van de AT saboteren. Monica zal u bovendien meenemen in een aantal succesverhalen die de validiteit van het alleengeboren tweeling-syndroom bewijzen. 

 

13:15 Lunch

 

14:15 uur Therapeutische methodes en genezingswegen

Alfred Austermann zal tijdens deze lezing dieper in gaan op de gevolgen van dit vroege trauma en bijbehorende rouw en hoe deze waarschijnlijk op het latere leven van invloed zal zijn. Hij laat therapeutische methoden en genezingswegen zien voor mensen die een tweeling zijn verloren. En hoe hij dagelijks te maken heeft met mensen bij wie het trauma van 'het kind in de baarmoeder' niet via verbale methoden toegankelijk is. 

 

15:15 Pauze

 

15:30 uur Interviews met twee alleengeboren tweelingen en een moeder

Hoe is het om je hele leven al te weten dat je een tweelingbroer hebt gehad maar je hebt je nooit gerealiseerd wat het effect van zijn dood op jouw leven is geweest? 

 

16:30 uur Afsluiting van de dag en vragenronde

© 2018 Stichting ATN  -  Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (incl. alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Stichting ATN of zijn gelicentieerd aan Stichting ATN. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Stichting ATN.