Verplaatsing congres.png

Na het succesvolle congres “(H)erken de alleengeboren tweeling” van 21 & 22 juni 2019, organiseert de Stichting haar tweede congres gedurende de maand november 2021. Iedere week zullen er lezingen en workshops te volgen zijn.

 

Het is onze missie om dit fenomeen meer bekendheid te geven zodat alleengeboren tweelingen zich beter begrepen en serieus genomen gaan voelen. Er is nog te weinig aandacht en bekendheid voor dit fenomeen terwijl het iemands leven extreem kan kleuren.

 

Door het organiseren van congressen met experts op het gebied van geboortepsychologie, alleengeboren twee-/meerlingen, ontwikkelingspsychologie, rouw en hechting geven wij wederom veel (nieuwe) kennis en inzichten bij hulpverleners.

Sprekers tijdens dit congres zijn onder andere:  
 

Prof. Dr. Manu Keirse, hoogleraar & rouwspecialist en

Esther Groenewegen-Jonker, expert hechtingsproblematiek

"Alleengeboren tweelingen, een onbekend trauma."

Het overkomt 1 op de 10 mensen. Ze beginnen hun leven in de baarmoeder als twee- of meerling en uiteindelijk worden ze alleen geboren. Vaak vindt de afstoting van de vrucht(jes) al vroeg plaats in de zwangerschap (week 4-10) waardoor het niet door verloskundige of moeder wordt opgemerkt.

Terwijl deze gebeurtenis wel van enorme invloed is op de tweelinghelft die wel wordt geboren. Zij lopen door dit onbewuste trauma vaak vast in het leven, op het gebied van bijvoorbeeld: werk, relaties en gezondheid. Met vaak een hoge mate van zwaarmoedigheid en onrust.

Met meer (h)erkenning door professionals voor het fenomeen “alleengeboren tweeling” kan veel leed worden voorkomen en kan een cliënt veel eerder de hulp krijgen die echt nodig is. In plaats van een verkeerde diagnose of het onnodig behandelen met medicatie wat nu vaak het geval is.

Doel van deze dag:

Tijdens dit tweede congres zoeken we de verdieping op het gebied van hechting, rouw en de psychische ontwikkeling van de alleengeboren twee-/meerling. De congresdag heeft als doel deelnemers (professionals) meer inzicht te geven over welke (mogelijke) problematiek er speelt bij een alleengeboren twee-/meerling en vanaf welk moment (en hoe) je kunt inschatten welke begeleiding nodig is en kunt (aan)bieden.

Na afloop van dit congres, weet je:
  • Wat prenataalverlies betekent voor het (on)geboren kind en hoe kan je de ouders kan begeleiden bij twee/meerlingverlies tijdens/na de zwangerschap;

  • Welke invloed dit fenomeen heeft op de hechting van het kind en wat kan je als professional hierin betekenen voor de ouders;

  • Rouw bij de ouders en rouw bij het kind hoe kan je de ouders en het kind begeleiden tijdens/na de zwangerschap;

  • Welk effect heeft het verlies op de psychologische ontwikkeling van het kind en wat kunnen professionals doen voor de ouders en het kind ;

  • Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van alleengeboren twee-/meerlingen.​

 

Deze dag is voor:
  • Gynaecologen, verloskundigen, kraamverzorgenden, doula’s, zwangerschapcoaches;

  • Hulpverleners in de GGZ (psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundigen, sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen e.a.);

  • (Psycho)therapeuten die werken met EMDR, yoga, mindfulness, haptotherapie, opstellingen of andere (lichaamsgerichte) behandelmethodes;

  • Relatie- en gezinstherapeuten, maatschappelijk werkers en coaches;

  • Iedereen die anderszins beroepsmatig of persoonlijk geïnteresseerd is in dit onderwerp.

 

Accreditatie aangevraagd voor:

KNOV (verloskundigen)
KCKZ (kraamzorg)

NBvD (Doulavereniging)

Koop hier je ticket
Praktische informatie

November 2020

Locatie: Vanuit je eigen huis 

Koop je ticket