Vrijdag 21 en zaterdag 22 juni 2019 organiseerde de stichting ATN het eerste Nederlandse (deels internationaal) congres over en voor alleengeboren tweelingen.

Het is onze missie om dit fenomeen meer bekendheid te geven zodat alleengeboren tweelingen zich beter begrepen en serieus genomen gaan voelen. Er is nog te weinig aandacht en bekendheid voor dit fenomeen terwijl het iemands leven extreem kan kleuren. Wij hebben met deze twee dagen meer inzicht weten te verschaffen bij hulpverleners. 

Vrijdag 21 juni 2019

"(H)erken een alleengeboren tweeling."

De eerste (internationale) congresdag in Nederland voor professionals over de invloed van dit prenatale verlies op een mensenleven was op 21 juni.

Het overkomt 1 op de 10 mensen. Ze beginnen hun leven in de baarmoeder als twee- of meerling en uiteindelijk worden ze alleen geboren. Vaak vindt de afstoting van de vrucht(jes) al vroeg plaats in de zwangerschap (week 4-10) waardoor het niet door verloskundige of moeder wordt opgemerkt.
Terwijl deze gebeurtenis wel van enorme invloed is op de tweelinghelft die wel wordt geboren. Zij lopen door dit onbewuste trauma vaak vast in het leven, op het gebied van bijvoorbeeld: werk, relaties en gezondheid. Met vaak een hoge mate van zwaarmoedigheid en onrust.

 

Met meer (h)erkenning door professionals voor het fenomeen “alleengeboren tweeling” kan veel leed worden voorkomen en kan een cliënt veel eerder de hulp krijgen die echt nodig is.
In plaats van een verkeerde diagnose of het onnodig behandelen met medicatie wat nu vaak het geval is. Tijdens dit eerste congres worden wetenschappelijk onderzoek over alleengeboren tweelingen, ervaringsverhalen van behandelaars en cliënten samengebracht.

Deze congresdag had als doel dat deelnemers (professionals) na afloop beter kunnen herkennen of ze met een alleengeboren tweeling te maken hebben in hun werk zodat ze vanaf nu beter kunt inschatten welke begeleiding nodig is.

Na afloop van deze congresdag, heb je
  • Een beter beeld van wat de gevolgen zijn van een prenataal trauma op een baby; 

  • Zicht op de feiten en cijfers van alleengeboren tweelingen; Hoe vaak komt het voor? En hoe kun je dit herkennen tijdens de zwangerschap?  

  • Een beeld van de klachten waarmee alleengeboren tweelingen vaak te maken hebben in hun leven en hoe deze klachten snel verward kunnen worden met .. als ADD / ADHD etc. 

  • Inzicht hoe u alleengeboren tweelingen beter kunt begeleiden naar meer rust en licht in hun leven. 

Deze dag is bedoeld voor
  • Gynaecologen, verloskundigen, kraamverzorgenden.

  • Hulpverleners in de GGZ (psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundigen, sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen e.a.)

  • (Psycho)therapeuten die werken met EMDR, yoga, mindfulness, haptotherapie, opstellingen of andere (lichaamsgerichte) behandelmethodes

  • Relatie- en gezinstherapeuten, maatschappelijk werkers en coaches

  • Iedereen die anderszins beroepsmatig of persoonlijk geïnteresseerd is in dit onderwerp

Zaterdag 22 juni 2019

"Ik wil voelen dat ik leef."

 

Een dag speciaal voor de alleengeboren tweeling zelf.
 

Deze dag was speciaal voor jou als jij weet of het vermoeden hebt dat je een alleengeboren tweeling bent (of één van je kinderen). Er lopen heel veel mensen rond die geen enkel bewijs hebben dat ze ooit met twee of meer in de baarmoeder zijn geweest. En toch vanuit iedere vezel in hun lichaam voelen ze dat dit voor hun van toepassing is.

 

We hebben deelnemers geinformeerd over het fenomeen alleengeboren tweelingen. Waar loop je tegenaan in het leven? Waarom hebben zo veel AT last van bindings- of verlatingangst? Welke kenmerken zijn het meest voorkomend en welke zijn minder frequent maar zeker gelinked aan dit verlies?

Hoe kan zo'n vroeg verlies (trauma) je leven beïnvloeden en hoe krijg je uiteindelijk weer zelf vat op je eigen leven.

Met andere woorden, welke wegen zijn er om jezelf te helen. 

Dagindeling

In de ochtend waren er twee lezingen. Tussentijds was er ruimte om samen te delen, te herkennen en met elkaar ervaringen uit te wisselen. 

In de middag was er de keus uit diverse workshops om aan mee te doen waarbij het tweelingverlies centraal stond. 

Congres 21 -22 juni 2019 

Alleengeboren tweelingen in het licht

© 2018 Stichting ATN  -  Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (incl. alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Stichting ATN of zijn gelicentieerd aan Stichting ATN. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Stichting ATN.