Tien procent van alle mensen start in de baarmoeder als twee- of meerling, maar wordt alleen geboren. Een groot deel ervaart hierdoor nadelige gevolgen in hun leven.

Stichting Alleengeboren Tweelingen Nederland (Stichting ATN) heeft als doel de bekendheid te vergroten van het fenomeen alleengeboren twee- en meerlingen.

De stichting is er voor jou als alleengeboren tweeling. Maar de stichting is er ook voor ouders, therapeuten, docenten, hulpverleners en andere professionals in zowel de reguliere als alternatieve sector. Middels literatuur, onderzoeken, artikelen én verworven kennis uit het werkveld willen we meer bekendheid ontwikkelen. 

Om de bekendheid van alleengeboren tweelingen te vergroten organiseren we daarnaast lezingen, 'rond de tafel sessies', congressen en workshops.

Over de stichting

Wil je meer weten over de stichting, haar bestuursleden en plannen voor de toekomst?

Congres

Op 19 ,20 november 2021 vindt het tweede congres over alleengeboren tweelingen plaats.

Agenda

Zien we jou op een van onze activiteiten speciaal voor alleengeboren tweelingen?

Contact

Heb je een vraag of wil je meer informatie?

Neem dan contact met ons op!

© 2020 Stichting ATN  -  Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (incl. alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Stichting ATN of zijn gelicentieerd aan Stichting ATN. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Stichting ATN.